martes

PREJUDICIS


Un prejudici és, etimológicament, un judici-previ. És una creença o valoració que hom fa de forma precipitada i sense cap base de certesa i que li influeix i li condiciona el punt de vista.
És innat tenir prejudicis però el continmgut d'aquests s'adquireixen , per exemple, d'altres persones i poden modificar-se i desprendre´s d'ells encara que moltes vegades costi penes i treballs.
El prejudici consisteix en tenir una opinió o idea sobre una persona o un membre d'un grup sense realment conèixer l'individu. La antipatia sol basar-se en una informació desfasada sobre una persona en particular o un poc coneixement detallat dels fets que un analitza.
Els prejudicis són com un queixal corcat; arriba un dia que té'ls has de treure. Segons Gordon Allport hi ha una escala per mesurar la presència de prejudicis a la societat: el primer nivell, anomenat antilocució es caracteritza per burlar-se d'un col.lectiu ( negres, jueus, arabs, homosexuals, funcionaris...) o bé criticar-lo; el segon nivell suposa l'exclusió indirecta del col.lectiu , evitant que s'integri en la majoria o rebajant llurs contactes; el tercer nivell ja suposa una acció directa de discriminació començant els atacs contra els seus membres i el quart nivell se declara una guerra oberta , provocant inclós morts i genocidis.
En general no ens adonem com construim els nostres " ideals " moltes vegades , basats en estereotips. Quan els prejudicis s'estanquen i són reforçats socialment es transformen en " estereotips ·" , que són discursos simplificadors, i per tant, molt fàcils d'apendre i gerneralitzacions que redueixen la quantitat d'informació respecte d'un grup concret.
El mot ve del grec " stereos = sòlid + tipus = marca ", per tant quelcom sòlid i que són resistents al canvi. Això precisament es el que els fa perillosos perquè, un cop adquirits els estereotips, resulta molt difícil canviar-los o eliminar-los. Requereixen un treball personal ( cognitiu i volitiu-emocional ), social i cívic important per a desmuntar-los.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores

Web Eladi